001

Star for Life – Utbildningsprogram för att stärka skolans värdegrundsarbete och ungdomars motivation.

Svenska SfL arbetar med utbildningsprogram för barn, ungdomar och vuxna inom motivation och mental träning i Sverige. Star for Life-organisationer finns i Sverige, Sydafrika och Namibia och har en gemensam vision att stärka ungdomars självkänsla, självinsikt samt motivation att skapa egna drömmar. Vi vill ge ungdomar stöd att nå sina mål samt leva ett hälsosamt liv. 

Utbildningsprogrammen i Sverige utgår från den svenska läroplanen, Lgr 11 kapitel 1 och 2 samt Barnkonventionen. Våra program bygger på en kombination av teoretiska kunskaper och gruppdiskussioner samt självreflektion, detta för att stärka elevernas personliga värdegrund och förankra kunskaperna genom estetiska lärprocesser. Vårt koncept bygger på ett helhetstänk i skolan som involverar alla elever, all personal och föräldrar.

002