Svenska SfL och Star for Life i Namibia lär av varandra..

22Feb2017

”Star for Life Group – från tanke till handling”

Att titta på våra gemensamma utmaningar och möjligheter istället för att sikta på skillnader öppnar upp för engagemang och samverkan. Alla barn i världen behöver en stark tro på framtiden och mår bra av en god självkänsla för att göra kloka val. Svenska SfL och Star for Life Namibia lär av varandra under en spännande workshop i samband med 10 års jubileet av organisationen i Namibia. Vi tror på samverkan! Grattis Namibia till 10 år fantastiskt arbete i mer än 20 skolor.

image1 (3)