Svenska SfL blir Motivationslyftet!

06Mar2017

Svenska SfL har under årets första månader haft en pågående process med att tydliggöra och konkretisera programmets kortsiktiga och långsiktiga effekter – både på individnivå och skolnivå men även på samhället i stort. Under processen har en naturlig del varit att hitta ett passande namn på metoden. Ett namn som tydligare kan kopplas till arbetssättet, syftet och den svenska skolan. Från och med nu heter metodiken ”Motivationslyftet” – en metod i fem steg som syftar till att öka individers motivation och självledarskap samt förmåga till reflektion kring sig själv och sin omgivning.

En mycket spännande process! Nu jobbar vi vidare med fokuset att fler regioner, skolor och elever ska börja arbeta med ”Motivationslyftet”.

Omslag_Facebook