Om oss

Idén till Star for Life föddes 2005 när Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i Sydafrika. De såg hur människorna där, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick dem att inleda ett projekt och de lanserade det första Star for Life-programmet i provinsen KwaZulu-Natal senare samma år.

I samarbete med skolledare, beteendevetare, kommunikatörer och musiker från Sydafrika och Sverige tog de på sig utmaningen att skapa ett främjande utbildningsprogram. Initiativet utgår från tanken att genom förebyggande information i kombination med musik bygga en kunskapsbas och samtidigt skapa ökad medvetenhet. Programmet stärker barns självkänsla och självförtroende med betoning på individens drömmar och förhoppningar.

Star for Lifes unika pedagogik har blivit prisad av FN. Externa utvärderingar visar utmärkta resultat för programmet – självkänslan har ökat, betygen har blivit bättre och ungdomarna tar större ansvar för sin hälsa och sin framtid.

Star for Life arbetar idag i över 100 skolor i Namibia och Sydafrika där över 300.000 elever har deltagit i programmet sedan 2005. Följ länken nedan för att läsa mer om Star for Lifes arbete i Sydafrika och Namibia samt om vår insamlingsverksamhet i Sverige.


Verksamheten i Sverige

De materiella förutsättningarna för de flesta barn i Sydafrika går inte att jämföra med de förutsättningar som unga människor i Sverige växer upp med. Ändå finns slående likheter i beteendemönster och inställningar bland ungdomar som till exempel låg självkänsla, bristande motivation i skolarbetet och en vilsenhet när det gäller den egna framtidstron. Alltför många svenska gymnasieelever klarar inte av skolkraven och lämnar sin utbildning med otillfredsställande betyg. Ökat självskadebeteende, stressymptom och missbruk av alkohol och droger är andra oroväckande riskfaktorer bland ungdomar idag.

2013 förverkligades tanken på att starta en svensk Star for Life-verksamhet. Syftet är att genom schemalagd mental träning och olika former av estetisk förankring förbättra ungdomarnas motivation och prestationer i skolan och dessutom få dem att bli mer ansvarstagande för sin fysiska och mentala hälsa. Minskad mobbning och ett lugnare klassrum är andra långsiktiga mål med arbetet.

Inom elitidrotten känner man sedan länge till de positiva effekterna av mental träning. Dessa kunskaper, i kombination med känslomässig förankring genom musik, bild, drama och idrott, ska ge effekter på lång sikt och göra våra ungdomar bättre rustade inför framtiden.