001

Partners


Skandia – Idéer för livet

Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar, på ett lekfullt sätt, upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Med ett förebyggande arbete vill Idéer för Livet bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer.

Skandia är vår huvudsponsor och – samarbetspartner. Tillsammans har vi tagit den unika pedagogiken till Sverige i syfte att stärka svenska elevers självkänsla, drivkraft och studiemotivation. Skandia bistår med att finansiera utvecklingen av metoden och materialet, projektledning, genomförande av arbetet i testskolorna samt evaluering av projektets effekter. Samarbetet sträcker sig utöver det ekonomiska stödet även på områden som juridisk rådgivning, användning av företagets marknadsföringskanaler etc.


Svenska Postkodlotteriet

Postkodlotteriets satsning Hela Sverige – för mångfald och tolerans handlar i grunden om de mänskliga rättigheterna, om alla människors lika värde och rätt till en meningsfull tillvaro. Vi vill värna demokratin och vi tror att företag, institutioner och personer får goda förutsättningar att utvecklas i ett öppet och icke-diskriminerande samhälle.

Svenska SfL har fått medel av Postkodlotteriet till sitt projekt ”Annorlunda, ja och?” som syftar till att utveckla vårt elevprogram så att de inkluderar barn och ungdomar med särskilda behov i särskola och resursskola. Vi vill arbeta för inkluderaring i skolan och bygga ett koncept och program som inkluderar alla barn/ungdomar i skolan.
Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa. Stiftelsen vill vara en enande kraft och möjliggörare för att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och unga i det svenska samhället.

Kronprinsessparets Stiftelse har genom sina bidrag till Svenska SfL varit med och möjliggjort framtagandet av viktiga delar av arbetsmaterialet till Star for Lifes svenska skolprogram.
Adrenaline Key

Adrenaline Key skapar förståelse och förankring kring VAD, VARFÖR och HUR i utvecklings- och kommunikationsprocesser. Adrenaline Key har, i samarbetet med Michael Frost, utvecklat ett av svenska elevprogrammets arbetsmaterial ”Dialogduken” samt ett tillhörande handledarmaterial.

 

Om du också har bra idéer kring på vilket sätt du och ditt företag kan bidra till att utveckla svenska skolan och svenska elever tillsammans med oss, eller om du önskar du motivationsträning för din personal, hör gärna av dig till Jana Söderberg på jana@starforlife.se.