bild02

Elevprogram

Vårt elevprogram för högstadieelever sträcker sig över tre år och bygger på skolans styrdokument (Lgr  11). Anknytningen till skolans läroplan och Barnkonventionen är centrala fundament i programmet. Arbetsmaterialet ger skolor en möjlighet att på ett strukturerat och konkret sätt arbeta med skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål (kapitel 1 och 2).

Skolforskningen har de senaste åren kommit fram till en lista av konkreta mentala förmågor som elever måste träna för att kunna prestera och samtidigt må bra. Det handlar bland annat om förmågor som:

  • att förstå och skapa personliga konkreta målbilder som engagerar
  • att skapa och drivas av egna självvalda grundvärderingar
  • att i en situation medvetet kunna välja sitt förhållningssätt och sin attityd
  • att fokusera på det som kan påverkas
  • att kunna styra över sina impulser och emotionella reaktioner
  • att ha självdisciplin och självkontroll

Dessa mentala förmågor tränas på olika sätt och med en vetenskaplig bakgrund i elevprogrammet, där en viktig del är det estetiskt praktiska arbetet för att förankra kunskaper.

Programmets upplägg:

  • Tid läggs varje vecka, 30-60 minuter, där elever tillsammans med sina mentorer (utbildade av Svenska SfL) arbetar med materialet. Arbetet innehåller teoretiska kunskaper, gruppdiskussioner kombinerat med självreflektion för att stärka elevernas personliga värdegrund och emotionella förankring genom praktisk-estetiska lärprocesser.
  • Varje elev får en individuell arbetsbok (BILD) och läraren en handledning i materialet. Till detta finns övrigt kompletterande material så som inspirationskort (BILD), dialogduk (BILD)
  • När metoden och arbetssättet är väl förankrad hos personal och elever, är arbetssättet en naturlig del som kan implementeras i samtliga ämnen.
  • Materialet innehåller även kompletterande pedagogiskt material för barn med särskilda behov.