bild04

Föräldraprogram

Eleverna arbetar med en modul varje termin. Vid föräldramöten ger mentorerna glimtar av programmets olika delar för att skapa förståelse och insikt hos föräldrarna. Detta ger inspiration på vilket sätt föräldrarna kan stödja skolans arbete med programmet.

Mer information kring föräldrautbildningen kommer ht17.