bild03

Personalprogram

En hållbar skolutveckling förutsätter motiverade pedagoger

Motiverade lärare är en viktig förutsättning för elevernas motivation och lärande. Utifrån Star for Life- metoden har vi utvecklat ett mentalt träningsprogram för pedagoger i skolan. För att kunna arbeta med elevprogrammet behöver skolans personal först ha genomgått personalprogrammet.

Varför behövs ett personalträningsprogram?

Många elitidrottare får idag mental träning som en självklar del i sitt träningsprogram. Förmågan att mentalt kunna hantera en kritisk tävlingssituation, skadeperiod eller andra motgångar förutsätter träning och kunskap om hur hjärnan fungerar. Som pedagog krävs det idag samma mentala styrka för att kunna hantera alla utmaningar i dagens skolmiljö och för att vara den inspirerande pedagogen som skapar engagemang, nyfikenhet och en positiv studiemiljö för eleverna.

Personalprogrammet fokuserar på förmågan att kunna leda sig själv genom förståelse för hjärnans grundmekanismer samt hur dessa med konkreta verktyg kan påverkas för att skapa motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande. Genom kursens olika delmoment arbetar vi med insikter och forskningsmetoder hur pedagoger i sin arbetsmiljö kan skapa ett klimat där varje individ  kan vara sitt bästa JAG genom att utveckla sin fulla potential.

Programmets upplägg:

  • Programmet består av 4 arbetsmoduler.
  • Varje arbetsmodul inleds med en 2 timmars workshop där teoretiska kunskapsmoment om hjärnan varvas med praktisk träning och gruppreflektion. I varje modul tränas ca 4-5 konkreta mentala förmågor för att stärka deltagarnas motivation, hälsa och självkänsla.
  • Mellan träffarna arbetar deltagarna med självreflekterande och praktiska konkreta uppgifter som dokumenteras i en träningsbok.
  • Varje deltagare får en ”coachpartner” i gruppen som ger återkoppling, utmanar och hjälper att befästa nya kunskaper och förmågor.
  • Arbetsmodulerna har utvecklats utifrån aktuella forskningresultat inom hjärn- och beteendeforskning.

Ur innehållet:

Modul 1:

Att leda sig själv och andra genom tydliga målbilder om hjärnans behov av tydliga visioner, konsten att fokusera på det påverkbara och vikten av självvalda grundvärderingar.

Modul 2:

Konsten att vara proaktiv, inspirerande och samtidigt motiverad i en snabb förändrande miljö. Om mänskliga drivkrafter, ambivalens, beslutsprocesser, impulsstyrning och hjärnans genetiska kortsiktighet.

Modul 3:

Hantera din stress och skapa en hållbar balans i tillvaron om vikten av personliga bokslut, emotionell kontroll och möten med JAG AB; om helikoptersperspektiv, Haloeeffekten och andra fenomen i hjärnkontoret.

Modul 4:

Att påverka och leda genom coachande kommunikation – om roller och relationsdynamiska processer, om vikten av återkoppling och en konstruktiv feed back-kultur i skolan, om tuffa samtal och konsten att lyssna och motivera genom MI-metoden

Universitetskursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska lärprocesser” vid Göteborgs Universitet.

För att arbeta med elevprogrammet behöver skolan, förutom att genomföra personalutbildningen, även anmäla 2-3 pedagoger till Universitetskursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska lärprocesser” vid Göteborgs Universitet (7,5hp). Kursen behandlar i första hand Star for life-metoden, detta med hjälp av praktisk estetiska verktyg. Även andra sociala didaktiska modeller som t ex El Sistema och Pedagogista berörs och problematiseras. Kursen omfattar totalt fyra helger vid Musikhögskolan i Göteborg.