bild06

Vision och Mission

Vision:

Vi har en vision om en framtid där unga människor är utrustade med förmågan och viljan att förverkliga sina drömmar som ansvarstagande medlemmar i ett demokratiskt samhälle.

Mission:

Vår mission är att inspirera unga människor att värdesätta sin utbildning och att uppnå förmågan och färdigheten till ett stimulerande och meningsfullt arbete samt att leva ett hälsosamt liv. Star for Lifes vision och mission gäller i samtliga länder där verksamheten bedrivs.